Xuất nhập khẩu
Lai dắt và các hoạt động phụ trợ cho tàu biển Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Nam Hoa liên danh cùng Các công ty lớn trong ngành Logistics:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng – Công ty Thành viên của Tổng công ty Tân cảng, là nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam
- Công ty Mitsui O.S.K Lines – Một trong những công ty về hàng hải lớn nhất Thế giới